HER FINNER DU 
ALLE VÅRE NYHETER

NYHETER

Terapianbefalinger om bruk av antibakterielle midler

VETLIS vil gjerne minne om at det har kommet nye terapianbefalinger for bruk av antibakterielle midler til produksjonsdyr og hest.

Lenker til terapianbefalingene på hjemmesidene til Statens legemiddelverk:

Hest
Produksjonsdyr