HER FINNER DU 
ALLE VÅRE NYHETER

NYHETER

Ny terapiveiledning: Antibakterielle midler til hund og katt

20. Mar 2014

En oppdatert terapiveiledning angående valg av antibakterielle til hund og katt er tilgjengelig på hjemmesidene til Statens legemiddelverk.

Mer info

Forsiktighetsregler ved bruk av antibakterielle midler ved drektighet og laktasjon

27. Aug 2013

Forsiktighetsregler ved bruk av antibakterielle midler ved drektighet og laktasjon, hund og katt

Mer info

Forsiktighetsregler ved bruk av antibakterielle midler

26. Apr 2013

Forsiktighetsregler ved bruk av antibakterielle midler ved nedsatt nyre-eller leverfunksjon hos hund og katt

Mer info

Ny terapianbefaling: Bruk av antibakterielle midler

15. Jun 2012

En oppdatert terapiveiledning angående valg av antibakterielle til matproduserende dyr (storfe, småfe og gris) er tilgjengelig på hjemmesidene til Statens legemiddelverk.

Mer info

Øyepreparater til matproduserende dyr

26. Apr 2011

VETLIS mottar mange henvendelser om preparater som kan brukes ved øyeinfeksjoner hos matproduserende dyr. Et tidligere innlegg publiseres derfor på nytt: Øyepreparater til matproduserende dyr

Mer info

Ny terapianbefaling: Endoparasittbehandling av hund og katt

18. Mar 2010

Oppdatert terapianbefaling angående endoparasittbehanding av hund og katt er nå publisert på hjemmesidene til Statens legemiddelverk.

Mer info

Medikamentell behandling mot fyrverkeriangst hos hunder

18. Dec 2009

Bruk av legemidler for demping av akutt angst hos hund Dette innlegget er publisert i Norsk Veterinærtidsskrift nr. 9, 2009

Mer info

Anthelmintika til hund og katt er ikke lengre unntatt fra reseptplikt

26. Oct 2009

Fra og med 1. juli 2009 er alle anthelmintika til hund og katt reseptpliktige. Små pakninger av de fleste perorale anthelmintika for bruk til disse dyreartene har lenge vært unntatt fra reseptplikt.

Mer info