HAR DU NOEN SPØRSMÅL?
KONTAKT
OSS GJERNE!

KONTAKT

Telefon: 67 23 22 78 (telefonvakt mandag-fredag, 0900-1500, i juli 0900-1200)

E-post: marit.bangen@nmbu.no

Postadresse:
Vetlis,
NMBU Veterinærhøgskolen,
Postboks 369 sentrum,
0102 Oslo

Besøk/leveringsadresse:
NMBU - Campus Adamstuen
Ullevålsvn. 72 innkj. Thulstrupgt.
0454 OSLO

Personvernombud:
Marit Bangen (marit.bangen@nmbu.no)