HAR DU NOEN SPØRSMÅL?
KONTAKT
OSS GJERNE!

KONTAKT

Telefon: 67 23 22 78, mobiltelefon 97159262 (telefonvakt mandag-fredag, 0900-1500, i juli er Vetlis ikke betjent på grunn av ferieavvikling).

For henvendelser til VETLIS i juli henvises det til Statens legemiddelverk: vet.felles@legemiddelverket.no 
Eventuelt kan NMBU Veterinærhøgskolen kontaktes.

E-post: marit.bangen@nmbu.no


Postadresse:
Vetlis
NMBU Veterinærhøgskolen,
Postboks 5003
1432 Ås

Besøksadresse:
NMBU Veterinærhøgskolen
Elizabeth Stephansens vei 15, Hippocampus
1433 Ås

Personvernombud:
Marit Bangen (marit.bangen@nmbu.no)