• VETERINÆRMEDISINSK
  LEGEMIDDELINFORMASJONS-
  SENTER

  Mer info
 • PRODUSENTNØYTRAL
  INFORMASJON OM BRUK AV
  LEGEMIDLER TIL DYR
  Mer info
 • VETLIS BIDRAR TIL Å KARTLEGGE
  OG EVALUERE LEGEMIDDELBRUK
  I VETERINÆRMEDISINEN

  Mer info

NYHETER

Elektronisk løsning for godkjenningsfritak for legemidler til dyr

13. Aug 2020

Mer info

Finadyne og Flunixin inj

04. Jun 2020

Oppdatert informasjon om bruk av Flunixin vet inj og Finadyne vet inj

Mer info

Tilbakeholdelsestidene etter bruk av lidokain er endret

29. Jan 2018

Mer info

INFORMASJON

Forsiktighetsregler ved bruk av legemidler

Forsiktighetsregler ved bruk av legemidler.

Mer info >

Tilbakeholdelsestider

Tilbakeholdelsestider

Mer info >

Nye preparater

Nye preparater

Mer info >

Parasittmidler, hund og katt

Parasittmidler, hund og katt

Mer info >