VETERINÆRMEDISINSK
LEGEMIDDELINFORMASJONS-
SENTER

OM VETLIS

VETLIS


VETLIS (Veterinærmedisinsk legemiddelinformasjonssenter) gir 
tilbud til farmasøyter og veterinærer om
produsentnøytral informasjon angående bruk av legemidler til dyr.
VETLIS er finansert av Helse- og omsorgdepartementet via Statens legemiddelverk.

Det koster ikke noe å henvende seg til VETLIS.

Andre oppgaver VETLIS har er å bidra til å kartlegge og evaluere legemiddelbruk i
veterinærmedisinen og å søke å samordne informasjon med andre aktører.

Senteret har en fast ansatt, daglig leder Marit Bangen.
VETLIS er lokalisert ved NMBU Veterinærhøgskolen i Ås.

KONTAKT INFO


Telefon: 97 15 92 62 (telefonvakt mandag-fredag, 0900-1500)
E-post: marit.bangen@nmbu.no