VETERINÆRMEDISINSK
LEGEMIDDELINFORMASJONS-
SENTER

OM VETLIS

VETLIS


VETLIS (Veterinærmedisinsk legemiddelinformasjonssenter) er et offentlig
finansiert tilbud for farmasøyter og veterinærer om
produsentnøytral informasjon angående bruk av legemidler til dyr.

Det koster ikke noe å henvende seg til VETLIS.

Andre oppgaver VETLIS har er å bidra til å kartlegge og evaluere legemiddelbruk i
veterinærmedisinen og å søke å samordne informasjon med andre aktører.

VETLIS er lokalisert ved Fagseksjon for farmakologi og toksikologi ved
NMBU - Campus Adamstuen.

Senteret har en fast ansatt, daglig leder Marit Bangen.

KONTAKT INFO


Telefon: 67 23 22 78 (telefonvakt mandag-fredag, 0900-1500)
E-post: marit.bangen@nmbu.no
 
Postadresse
Vetlis
NMBU Veterinærhøgskolen,
Postboks 369 sentrum,
0102 Oslo

Besøk/leveringsadresse
NMBU - Campus Adamstuen
Ullevålsvn. 72 innkj. Thulstrupgt., 0454 OSLO