INFORMASJON
OM LEGEMIDLER

 

Informasjon

Forsiktighetsregler ved bruk av legemidler

Forsiktighetsregler ved bruk av antibakterielle midler ved nedsatt nyre-eller leverfunksjon hos hund og katt.

Les mer om dette >

Forsiktighetsregler ved bruk av antibakterielle midler ved drektighet eller laktasjon -
hund og katt.

Les mer om dette >
 

Forsiktighetsregler ved bruk av antiparasittære midler ved drektighet og laktasjon hos hund og katt


Les mer om dette >


Valg av smertestillende legemidler ved nedsatt nyrefunksjon hos hund og katt

Les mer om dette >


Forsiktighetsregler ved bruk av ektoparasittmidler med hensyn på alder og vekt

Les mer om dette>

Forsiktighetsregler ved bruk av NSAIDs med hensyn på alder og vekt

Les mer om dette>