HER FINNER DU 
ALLE VÅRE NYHETER

NYHETER

Finadyne og Flunixin inj

I november 2018 ble det ikke lenger mulig å markedsføre Flunixin vet inj og Finadyne vet inj til matproduserende dyr. Årsaken var usikkerhet om hvilken betydning bruk av hjelpestoffet dietanolamin hadde for matsikkerheten. Hjelpestoffet er nå fjernet og det vil bli mulig å bruke disse preparatene til matproduserende dyr igjen

For mer informasjon se Legemiddelverkets hjemmesider:
https://legemiddelverket.no/nyheter/oppdatert-informasjon-om-flunixin-vet-inj-og-finadyne-vet-inj