INFORMASJON
OM LEGEMIDLER

 

Informasjon

Tilbakeholdelsestider

Nedenfor ligger linker til tabeller over tilbakeholdelsestider for preparater som er markedsført i Norge til de ulike matproduserende dyreartene.

Når det gjelder informasjon om tilbakeholdelsestider etter bruk av preparater som ikke er markedsført til den aktuelle dyrearten, henvises det til Forordning 2019/6 om legemidler til dyr, Artikkel 115

Når det gjelder hest, er det åpnet for bruk av en del legemidler som ikke er MRL-vurdert. Disse legemidlene er satt opp på et vedlegg til Forskrift om bruk av visse legemidler til dyr i hestefamilien. Etter bruk av disse legemidlene til hest, skal det settes en tilbakeholdelsestid på 6 måneder.Storfe
Sau
Geit
Gris
Hest
Fjørfe
Fisk