INFORMASJON
OM LEGEMIDLER

 

Informasjon

Aktuell informasjon

Peroralt preparat med innhold av trimetoprim/sulfadiazin til kalv, lam og gris
Les mer om dette >     

Øyepreparater til matproduserende dyr
Les mer om dette >
 

Tribrissen tabletter går ut av produksjon. Opplysninger om alternative preparater

Les mer om dette >