• VETERINÆRMEDISINSK
  LEGEMIDDELINFORMASJONS-
  SENTER

  Mer info
 • PRODUSENTNØYTRAL
  INFORMASJON OM BRUK AV
  LEGEMIDLER TIL DYR
  Mer info
 • VETLIS BIDRAR TIL Å KARTLEGGE
  OG EVALUERE LEGEMIDDELBRUK
  I VETERINÆRMEDISINEN

  Mer info

NYHETER

Nytt regelverk om legemidler til dyr

01. Jul 2023

Nytt regelverk

Mer info

Terapianbefalinger om bruk av antibakterielle midler

01. Jun 2023

Terapianbefalinger

Mer info

Adjusol mikstur

02. Aug 2021

Peroralt preparat med innhold av trimetoprim/sulfa til kalv, lam og gris

Mer info

INFORMASJON

Forsiktighetsregler ved bruk av legemidler

Forsiktighetsregler ved bruk av legemidler.

Mer info >

Tilbakeholdelsestider

Tilbakeholdelsestider

Mer info >

Nye preparater

Nye preparater

Mer info >

Parasittmidler, hund og katt

Parasittmidler, hund og katt

Mer info >