INFORMASJON
TIL VETERINÆRER

Informasjon

Tilbakeholdelsestider

Nedenfor ligger linker til tabeller over tilbakeholdelsestider for preparater som er markedsført i Norge til de ulike matproduserende dyreartene.

Når det gjelder informasjon om tilbakeholdelsestider etter bruk av preparater som ikke er markedsført til den aktuelle dyrearten, henvises det til “Forskrift om bruk av legemidler til dyr“.

Når det gjelder hest, er det åpnet for bruk av en del legemidler som ikke er MRL-vurdert. Disse legemidlene er satt opp på et vedlegg til Forskrift om bruk av legemidler til dyr. Etter bruk av disse legemidlene til hest, skal det settes en tilbakeholdelsestid på 6 måneder.

Storfe
Sau
Geit
Gris
Hest
Fjørfe
Fisk