INFORMASJON
TIL VETERINÆRER

Informasjon

Anktuell informasjon

Øyepreparater i matproduserende dyr

Les mer om dette >

Alternativer til Switch Pour-on til hest

Les mer om dette >

Oversikt over legemidler som kan brukes forebyggende og terapeutisk mot spyfluelarveangrep hos sau.

Les mer om dette >

Tribrissen tabletter går ut av produksjon. Opplysninger om alternative preparater

Les mer om dette >