INFORMASJON
TIL VETERINÆRER

Informasjon

Aktuell informasjon

Peroralt preparat med innhold av trimetoprim/sulfadiazin til kalv, lam og gris
Les mer om dette >
Øyepreparater til matproduserende dyr
Les mer om dette >

Alternativer til Switch Pour-on til hest

Les mer om dette >

Oversikt over legemidler som kan brukes forebyggende og terapeutisk mot spyfluelarveangrep hos sau.

Les mer om dette >

Tribrissen tabletter går ut av produksjon. Opplysninger om alternative preparater

Les mer om dette >